کلاس های اشنایی با روش تدریس برای دانشجویان رشته انگلیسی (TTC) چاپ نامه الکترونیک

 

 

نام کلاس
شروع کلاس
استاد ساعت روز شماره کلاس تعداد جلسات هزینه
TTC فرانسه 95/07/10 خانم فتحی پور
12:15 الی 13:45 یکشنبه - سه شنبه ----- 10 -----
TTC انگلیسی 95/07/10 آقای طالبی
12:15 الی 13:45
یکشنبه - سه شنبه
----- 10 -----
آخرین به روز رسانی در شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۵۸