کلاس های اشنایی با روش تدریس برای دانشجویان رشته انگلیسی (TTC) چاپ نامه الکترونیک

 

 

 

نام کلاس
شروع کلاس
استاد ساعت روز شماره کلاس تعداد جلسات هزینه
TTC فرانسه 1392/7/6 ----- 12:20 لغایت 13:50 زوج ----- 25 105000 تومان
TTC انگلیسی
1392/7/6 ----- 12:20 لغایت 13:50 زوج ----- 25 105000 تومان

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۳۹