۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
امور اموزشی
آموزش سایر زبان ها
امور پژوهشی
آزمون زبان دانشگاهی
دانشجویی فرهنگی
آمادگیِ آزمون زبان دانشگاهی
امور اداری
زبان عمومی
مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی
 بي سوادان قرن 21 كساني نيستند كه نمي توانند بخوانند و بنويسند بلكه كساني هستند كه نمي توانند بياموزند،
آموخته هاي كهنه رادور بريزند ،ودوباره بياموزند.
 
The illiterates of The 21st century are not those who can’t write and read
but those who are not able to learn, get rid of old learnings, and learn again
Alvin Toffler
مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به سایر زبانها
 بي سوادان قرن 21 كساني نيستند كه نمي توانند بخوانند و بنويسند بلكه كساني هستند كه نمي توانند بياموزند،
آموخته هاي كهنه رادور بريزند ،ودوباره بياموزند.
 
The illiterates of The 21st century are not those who can’t write and read
but those who are not able to learn, get rid of old learnings, and learn again
Alvin Toffler
بروشورها
Powered by DorsaPortal