مرکز زبان دانشگاه اصفهان
برنامه كلاس ها

برنامه هفتگي درس زبان انگليسي عمومي(شماره درس 524-16-17) نيمسال دوم 96-95  براي دانشجويان ورودي 96-95 

شعبه            

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

رشته هاي تحصيلي مجاز به اخذ درس

نام استاد

كلاس

1

3-2

12-10

 

 

 

حقوق ، علوم سياسي ،علوم اقتصادي

دكتر شيرين بخش

شنبه C-11

يكشنبهC-11

2

3-2

12-10

 

 

 

حقوق ، علوم سياسي ،علوم اقتصادي

دكتر متقي فر

شنبه C-16

يكشنبهC-16

3

3-2

12-10

 

 

 

حقوق ، علوم سياسي ،علوم اقتصادي

خانم قربانچيان

شنبه C-17

يكشنبهC-17

6

10-8

3-2

 

 

 

حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

دكتريوحنايي

شنبه C-11

يكشنبهC-11

7

10-8

3-2

 

 

 

حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

دكتر حسابي

شنبه C-16

يكشنبهC-16

8

10-8

3-2

 

 

 

حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

دكتر متقي فر

شنبه C-17

يكشنبهC-17

9

 

10-8

3-2

 

 

 

حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

دكتر شيرين بخش

شنبه D-22

يكشنبهD-22


 

برنامه هفتگي درس زبان انگليسي عمومي(شماره درس 524-16-17) نيمسال دوم 96-95  براي دانشجويان ورودي 96-95 

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

رشته هاي تحصيلي مجاز به اخذ درس

نام استاد

كلاس

12

 

 

 

4-3

10-8

ادبيات فارسي،تاريخ، فلسفه ، عربي

دكتر رضازاده

سه شنبهC-11

چهارشنبهC-11

13

 

 

 

4-3

10-8

ادبيات فارسي،تاريخ، فلسفه ، عربي

دكتر خزايي

سه شنبهC-16

چهارشنبهC-16

14

 

 

 

4-3

10-8

ادبيات فارسي،تاريخ، فلسفه ، عربي

خانم لطف الهي

سه شنبهC-17

چهارشنبهC-17

33

 

 

10-8

3-2

 

فرانسه

خانم قربانچيان

سه شنبه D-26

چهارشنبه D-26

16

 

 

10-8

3-2

 

الهيات(فلسفه و كلام)، الهيات(علوم قرآن و حديث) ،علوم اجتماعي، جغرافيا

دكتر نژاد انصاري

دوشنبهC-11

سه شنبهC-11

17

 

 

10-8

3-2

 

الهيات(فلسفه و كلام)، الهيات(علوم قرآن و حديث) ،علوم اجتماعي، جغرافيا

خانم لطف الهي

دوشنبهC-16

سه شنبهC-16

18

 

 

10-8

3-2

 

 الهيات(فلسفه و كلام)، الهيات(علوم قرآن و حديث) ،علوم اجتماعي، جغرافيا

دكتر خزايي

دوشنبهC=17

سه شنبهC-17

 

  برنامه هفتگي درس زبان انگليسي عمومي(شماره درس 524-16-17) نيمسال دوم 96-95  براي دانشجويان ورودي 96-95 

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

رشته هاي تحصيلي مجاز به اخذ درس

نام استاد

كلاس

 

21

 

4-3

 

 

4-2

علم اطلاعات و دانش شناسي ،علوم تربيتي ،روانشناسي ، راهنمائي ومشاوره

دكتر نژاد انصاري

يكشنبه D-24

چهارشنبه  D-24

22

 

4-3

 

 

4-2

علم اطلاعات و دانش شناسي ،علوم تربيتي ،روانشناسي ، راهنمائي ومشاوره

دكتر حسابي

يكشنبه C-16

چهارشنبهC-16

23

 

4-3

 

 

4-2

علم اطلاعات و دانش شناسي ،علوم تربيتي ،روانشناسي ، راهنمائي ومشاوره

خانم شيرزاد

يكشنبهC-17

چهارشنبهC-17

24

 

4-3

 

 

4-2

علم اطلاعات و دانش شناسي ،علوم تربيتي ،روانشناسي ، راهنمائي ومشاوره

خانم سيد رضايي

يكشنبه D-22

چهارشنبه D-22

 

30

 

 

4-3

 

 

4-2

تربيت بدني

آقاي  مداحيان

يكشنبهC-11

چهارشنبهC-11

 

  برنامه هفتگي درس زبان انگليسي عمومي(شماره درس 524-16-17) نيمسال دوم 96-95  براي دانشجويان ورودي 95-94 و ماقبل آن

 

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

رشته هاي تحصيلي مجاز به اخذ درس

نام استاد

كلاس

31

 

5-4

6-4

 

 

كليه دانشجويان ورودي سال تحصيلي 95-94 و ماقبل آن

خانم غفارپور

يكشنبه C-14

دوشنبه D-24

 

 

324 تعداد بازدید:
1395/11/11 تاریخ به روز رسانی:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal