مرکز زبان دانشگاه اصفهان
برنامه كلاس ها

 

برنامه هفتگي درس زبان انگليسي پيشنياز(شماره درس 476-16-17) نيمسال دوم 96-95  براي دانشجويان ورودي 96-95 

 

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

رشته هاي تحصيلي مجاز به اخذ درس

نام استاد

كلاس

1

 

6-4

 

 

 

                              

ادبيات فارسي،تاريخ، فلسفه ، عربي، الهيات(فلسفه و كلام)، الهيات(علوم قرآن و حديث) ،علوم اجتماعي، جغرافيا

دكتر افروز

D-22

2

 

6-4

 

 

 

 

ادبيات فارسي،تاريخ، فلسفه ، عربي، الهيات(فلسفه و كلام)، الهيات(علوم قرآن و حديث) ،علوم اجتماعي، جغرافيا

دكتر شيرين بخش

C-17

3

 

6-4

 

 

 

ادبيات فارسي،تاريخ، فلسفه ، عربي، الهيات(فلسفه و كلام)، الهيات(علوم قرآن و حديث) ،علوم اجتماعي، جغرافيا

خانم شيخ بهايي

C-16

4

 

6-4

 

 

 

ادبيات فارسي،تاريخ، فلسفه ، عربي، الهيات(فلسفه و كلام)، الهيات(علوم قرآن و حديث) ،علوم اجتماعي، جغرافيا

آقاي رضايي

C-11

5

 

6-4

 

 

 

ادبيات فارسي،تاريخ، فلسفه ، عربي، الهيات(فلسفه و كلام)، الهيات(علوم قرآن و حديث) ،علوم اجتماعي، جغرافيا

خانم قرايي

D-26

6

 

6-4

 

 

 

ادبيات فارسي،تاريخ، فلسفه ، عربي، الهيات(فلسفه و كلام)، الهيات(علوم قرآن و حديث) ،علوم اجتماعي، جغرافيا

آقاي قائيد رحمت

B-6

8

 

 

6-4

 

 

علم اطلاعات و دانش شناسي ،علوم تربيتي ،روانشناسي ، راهنمائي ومشاوره،تربيت بدني،گروه فرانسه

دكتر متقي فر

C-17

9

 

 

6-4

 

 

علم اطلاعات و دانش شناسي ،علوم تربيتي ،روانشناسي ، راهنمائي ومشاوره، تربيت بدني،گروه فرانسه

آقاي سندي

C-11

10

 

 

6-4

 

 

علم اطلاعات و دانش شناسي ،علوم تربيتي ،روانشناسي ، راهنمائي ومشاوره، تربيت بدني،گروه فرانسه

خانم شيخ بهايي

C-16

11

 

 

6-4

 

 

علم اطلاعات و دانش شناسي ،علوم تربيتي ،روانشناسي ، راهنمائي ومشاوره، تربيت بدني،گروه فرانسه

خانم ايماني

D-22

13

 

 

 

6-4

 

حقوق ، علوم سياسي ،علوم اقتصادي، حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

خانم عباسيان

D-22

14

 

 

 

6-4

 

حقوق ، علوم سياسي ،علوم اقتصادي، حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

خانم نوروزي

C-16

15

 

 

 

6-4

 

حقوق ، علوم سياسي ،علوم اقتصادي، حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

خانم مهراد صدر

C-17

16

 

 

 

6-4

 

حقوق ، علوم سياسي ،علوم اقتصادي، حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

آقاي شاه زيدي

C-11

 17

 

 

 

6-4

 

حقوق ، علوم سياسي ،علوم اقتصادي، حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

آقاي مدرس زاده

ِD-26

18

 

 

 

6-4

 

حقوق ، علوم سياسي ،علوم اقتصادي، حسابداري ، مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي،مديريت صنعتي

خانم احمدي

C-14

376 تعداد بازدید:
1395/11/11 تاریخ به روز رسانی:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal