مرکز زبان دانشگاه اصفهان
برنامه كلاس ها

برنامه كلاسي دوره هاي انگليسي

نام كلاس

شروع كلاس

استاد

ساعت

روز

شماره كلاس

تعداد جلسات

هزينه(ريال)

ترم 1

95/11/09

-----

*

شنبه - دوشنبه 

-----

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

ترم 2

 

95/09/28

 

خانم اسلاميان

12:15 الي 13:45


C 15

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

ترم 3

 

95/11/10

 

خانم سهيلي

12:15 الي 13:45


B 6

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

ترم 3

 

95/09/16

 

خانم مرضيه احمدي

12:15 الي 13:45


C 11

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

ترم 4

 

95/09/21

 

خانم ميرزائي

12:15 الي 13:45


C 18

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

ترم 6

 

95/09/17

 

خانم مرضيه احمدي

12:15 الي 13:45

دو شنبه - چهارشنبه

B 9

15

700000


ترم 7

 

95/11/09

 

-----

*

شنبه - دوشنبه

-----

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

ترم 8

 

95/09/21

 

آقاي دكتر جهاني

12:15 الي 13:45


B 4

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

ترم 9

 

95/11/09

 

-----

*

شنبه - دوشنبه

-----

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

ترم 10

 

95/09/21

 

خانم مهسا احمدي

12:15 الي 13:45


C 13

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

مكالمه متوسطه

 

95/09/22

 

خانم مستغاثي

12 الي 13:30


B 7

15

700000

زوج

ترم 12

 

95/11/09

 

-----

*

شنبه - دوشنبه

-----

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

ترم 13

 

95/11/09

 

-----

*

شنبه - دوشنبه

-----

15

700000

يكشنبه -سه شنبه

653 تعداد بازدید:
1395/11/06 تاریخ به روز رسانی:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal